Přehled preventivních prohlídek

03.03.2020

V tomto článku vám pomůžeme zodpovědět otázku na téma, jak často navštěvovat dětského lékaře v období od narození po 18 měsíc. Bezproblémový vývoj a zdraví je totiž na prvním místě.  

Kdy a jaká prohlídka vás čeká si můžete přečíst v následujících řádcích. 

První návštěva 

Úplně první návštěva pediatra by měla proběhnout do dvou dnů od propuštění z nemocnice. Pokud nastane případ, že tento časový interval vychází na víkend je nutné zažádat o prohlídku v porodní nemocnici. 

V první řadě lékař založí zdravotní dokumentaci, kde uvedete průběh těhotenství a porodu. Je nutné být připravená na dotazy týkající se: rodinné anamnézy, informovanost o provedení screeningu zraku a sluchu, komplikace během porodu a stav dítěte po narození. Pediatr provede základní fyzikální, interní a ortopedické vyšetření. Zkontroluje celkový stav dítěte. Pravidelně se novorozencům předepisuje vitamin D proti křivici.

Pokud se jedná o vaše první miminko nastává ten nejvhodnější moment, kdy se vyptat na veškeré dosud nejasné věci - kojení, pravidelná očkování, péče o dítě.

Druhá návštěva

Na dalších prohlídku budete pozvání ve věku 14 dnů. Sestra miminko zváží, změří jeho délku a obvod hlavičky. Tyto základní věci se poté opakují při každé návštěvě a jsou zaznamenávány do zdravotního průkazu. Nutností je poslechnutí srdíčka, kontrola pulsu a prohmatání bříška. Pro úplnost lékařka vyšetří novorozenecké reflexy a genitál. 

Ověří se preventivní podávání vitaminu D a ve většině případů dostanete odborné doporučení na ortopedické vyšetření kyčlí. 

Třetí návštěva (6 týden)

Tato návštěva se nijak výrazně neliší od té předešlé. Dochází pouze ke konzultaci na základě výsledků z ortopedického vyšetření a zahájí se případná očkování. Pokud jste rozhodnuta nechat své dítko očkovat proti rotavirovým nákazám, je právě v tomto věku ideální podat první dávku. 

Preventivní prohlídka ve 3 měsících

První očkování hexavakcínou, která chrání před záškrtem, černým kašlem, dětskou obrnou nebo žloutenkou typu B. 

Na dalších dávkách očkování se domluvíme individuálně s pediatrem. 


Preventivní prohlídka ve 4 měsících

V tomto věku se podává další dávka vakcíny. Dítě je zkontrolováno jako v předešlých návštěvách a navíc je provedena kontrola sluchu, zraku a první prohlédnutí chrupu. 

Preventivní prohlídka v 6 měsících

Prohlídka v půl roce života se skládá z pravidelné kontroly fyziologických funkcí a motorického vývoje. Druhé kontroly chrupu a poučení rodičů o registraci potomka k zubnímu lékaři.

Preventivní prohlídka v 8 měsících

Klasicky jak už známe přeměření, zvážení .. dítěti se začnou počítat první zoubky. Pomalu by si mělo začínat samo sedat, lézt a reagovat na zvuky. 

Preventivní prohlídka v 10 a 11 měsíc 

Pravidelná výše uvedená vyšetření a kontrola dostatku vitaminu D. 

Preventivní prohlídka ve 12 měsících

Poslední prohlídka v kojeneckém věku. Lékař se zaměří na psychomotorický vývoj, včetně kontroly zraku a sluchu. Dítě by mělo vydávat svá "první slůvka". Vyšetření vyvíjejícího se chrupu a podání 3. dávky hexavakcíny. 

Preventivní prohlídka v 15 měsících

Aplikování první dávky očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím.

Preventivní prohlídka v 18 měsících

Začíná se řešit sociální chování dítěte, vývoj řeči a motorika. Dále se podávají další dávky očkování.


Někomu se může nyní zdát, že prohlídek je víc než dost. Opak je ale pravdou. V tak nízkém věku miminka je nutné, aby bylo neustále kontrolováno. Cokoliv zanedbané by totiž mohlo nést dlouhodobé následky. 

Není důvod se ničeho bát, protože každý praktický lékař i ve svém vlastním zájmu bude chtít vám i miminku pomoci či poradit.